ប្រវត្តិសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង ពីឆ្នាំ១៩៦៨ ដល់បច្ចុប្បន្ន (History of the National University of Battambang from 1969 till present)

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ «ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ» បានស្ថាបនាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទបាត់ដំបងតាមរយៈ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៣៤/៦៨.ប.រ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦៨ និងបានសម្ពោធជាផ្លូវការក្រោមព្រះរាជធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះបាទសម្តេចនរោត្តម សីហនុ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៦៨។ ​ ជាអកុសល សាកលវិទ្យាល័យនេះបានបិទទ្វារទៅវិញ ដោយសារតែសង្រ្គាមស៊ីវិល នៅឆ្នាំ១៩៧០។​

 ក្រោយការបញ្ចប់សង្រ្គាមស៊ីវិល សម្តេចក្រឡាហោ ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​ និងរដ្ឋម​ន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្តួចផ្តើមគំនិតបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យនេះឡើងវិញដែលមានឈ្មោះថា«សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង»តាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អ.ន.ក្រ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧​ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានសម្ពោធជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី០៩ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១០។ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា «សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង» តាមរយៈ អនុក្រឹត្យលេខ ២០៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។​

សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងត្រូវបានបង្កើតជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល តាមរយៈ អនុក្រឹត្យលេខ២៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ 

សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង 

១. ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ទូច វិសាលសុខ (២០០៨-២០១៣)
២. លោកជំទាវបណ្ឌិត សៀង ឯមទទឹម (២០១៣-២០២០)
៣. ឯកឧត្តម សុខ ឃន (២០២០-បច្ចុប្បន្ន)

His Majesty King Norodom Sihanouk established the Royal University of Battambang by Royal Decree No. 34/68, dated April 30, 1968. It was officially inaugurated on October 31, 1968, under the highest presidency of Prince Norodom Sihanouk. Unfortunately, the university was closed because of the civil war in 1970.

After the civil war, Samdech Krolahom Sar Kheng, Deputy Prime Minister and Minister of Interior initiated the idea of re-establishing this university, called "the University of Battambang", through sub-decree No. 27 of the ANKr. B.K. Dated March 21, 2007. On December 9, 2010, the University of Battambang was officially opened by Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. 

By Sub-Decree No. 206 from December 15, 2020, the name of the University of Battambang was changed to the "National University of Battambang."

The National University of Battambang (NUBB) was established as the Public Administrative Institution by Sub-Decree No. 288 of the ANKr. B.K. Dated December 31, 2021. 

Rectors of the National University of Battambang (NUBB)

1. H.E. Dr. Touch Visalsok (2008-2013)

2. H.E. Dr. Sieng Emtotim (2013-2020)

3. H.E. Sok Khorn (2020- Now)
សិក្សាធិការក្នុងសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (១៩៥៥-១៩៦៩)សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទបាត់ដំបង
ព្រះរាក្រឹត្យលេខ ៣៤/៦៨ ប.រ. ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៦៨ ស្តីពីការរៀបចំ
 និងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទបាត់ដំបង


សេចក្តីរាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសិក្សាធិការ ធម្មការ និងបញ្ហាវប្បធម៌ 
លេខ៥ រ.ស.ឃ. ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៦៧ អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យនៅបាត់ដំបង


ព្រះរាជក្រមលេខ ៣១៦ ប.រ. ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៦៧ ស្តីពីការប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទបាត់ដំបង 


អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ. បក ចុះថៃ្ងទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ 
ស្តីពីការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

អនុក្រឹត្យ លេខ ២០៦ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការប្តូរឈ្មោះ«សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង» ទៅជា«សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង»


សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងត្រូវបានបង្កើតជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល តាមរយៈ អនុក្រឹត្យលេខ២៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១Comments

Popular posts from this blog

រដ្ឋាភិបាល​គួរ​រៀន​សូត្រ​បទ​ពិសោធ​នៃ​ការ​បណ្តេញ​ចេញ

GLOBAL:Higher education challenges post-2015 – UNESCO

ការ​ពិនិត្យ​មើល​ផល​អាក្រក់​កើត​ចេញ​ពី​វប្បធម៌​ប៉ែង​ជើង ឬ​ក្ដិច​ត្រួយ​គ្នា

Top 10 Law Firms in the Kingdom of Cambodia

Combat Journalism: CQR

Cambodian Higher Education: Questions and Answers

Establishment of Institutional Policies for Enhancing Education Quality in Cambodian Universities

Academic Adjustment Issues in a Malaysian Research University: The Case of Cambodian, Laotian, Burmese, and Vietnamese Postgraduate Students’ Experiences

Foreign investment in Cambodia’s property rises

A crucial test for Asean