Sunday 10 December 2023

Monday 6 November 2023

គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាពីរបានទៅទស្សនកិច្ចក្រុមហ៊ុនហុងជូហ៊្រូដ
(ឆុងឆីង)៖ គណៈ​ប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីស្នាក់កណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនហុងជូហ៊្រូដ (Hongjiu Fruit) នៅទីក្រុងឆុង   ឈីងនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាលពីថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២៣។ ទស្សនកិច្ចសិក្សានេះមានគោល បំណង ស្វែងយល់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ វប្បធម៌អង្គភាព ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស គម្រូអាជីវកម្ម និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ការងារលទ្ធកម្ម ការដឹកជញ្ជូន និងការចែកចាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ លោកដឹង ហុងជូ (Deng Hungjui) អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដល់គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យទាំងយើងទាំងពីរ។​

ក្រុមហ៊ុននេះបាននឹងកំពុងសិក្សាទីផ្សារ និងលទ្ធភាពក្នុងធ្វើវិនិយោគទន់លើវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីដាំដុះ និងនាំចេញផ្លែឈើសំខាន់ៗចំនួន៦ មុខរួមមាន៖ ធូរ៉េន ម្ឃុត មៀន ស្រកានាគ ឆែរី និងទំពាំងបាយជូ។ ក្រុមហ៊ុនហុងជូហ៊្រូដបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិ​   បត្តិការយុទ្ធសាស្រ្តសាកលជាមួយមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាពនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន  Advance Digital World Trade ដើម្បីលើកម្ពស់ឌីជីថលូបនីយកម្មនៃការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផ្តត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មនៅកម្ពុជា នៅក្នុងកម្មវិធីពិពរណ៍ពាណិជ្ជកម្មចិន- អាស៊ានលើកទី២០ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ។ សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង និងវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិការលើការអភិវឌ្ឍន៍ធន ធានមនុស្ស ការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម និងកសិកមុ្មនាពេលអានាគត។

សូមរំលឹកដែរថា ក្រុមហ៊ុនហុងជូហ៊្រូដជាក្រុមហ៊ុនកសិកម្មចិនឈានមុខគេមួយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដោយផ្តោតលើការធ្វើប្រតិបត្តិការខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផ្លែឈើដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅបរទេស និងនៅប្រទេសចិន។ ក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយផលិតផលផ្លែឈើដោយផ្ទាល់ពីកសិដ្ឋានជុំវិញពិភព លោកទៅកាន់អ្នកលក់រាយនៅទូទាំងប្រទេសចិន។


National University of Battambang organizes a capacity-building workshop on 21st-century teaching skills


(Battambang): The Faculty of Arts, Humanities, and Education of the National University of Battambang has organized a 21st Century Teaching Skills Training Program in the 21st Teach Skills Teacher Training Program, which was co-sponsored by the European Union from September 19 to 21, 2023, at the National University of Battambang. The workshop was attended by 40 leaders, faculty members, academic staff, and students. This program aims to train and share pedagogical knowledge with participants on two modules and five main sub-topics, including:

1. Student-centered learning in higher education.

2. Innovative teaching methods. digital tools and their application possibilities.

3. Assessment of achievements in higher education.

4. Development of critical and reflective thinking skills, and designing the study subject.

5. Creativity in higher education: environment, teaching and learning.

Speaking at the opening ceremony of the capacity building workshop, H.E. SOK Khorn, Rector of the National University of Battambang, said: "This training has contributed to strengthening the teaching capacity of teachers and helping improve the quality of education for students. According to the 10-year strategy of the National University of Battambang and the Pentagon strategy of the Royal Government of Cambodia in the 7th legislature of the National Assembly”, In addition, he stressed that the education program of the National University of Battambang in all disciplines incorporates 21st century skills, including communication, collaboration, creativity, and critical thinking, in response to higher education reform of the Ministry of Education, Youth, and Sports and the sub-decree on the Cambodian National Qualifications Framework. The university has been preparing digital contents of some courses into the Moodle as NUBB’s learning management system to implement the Sub-Decree on the Establishment of the Cyber University Network of Cambodia.

During this training, the National University of Battambang organized a "Networking Event" that attended by 60 participants who were educational partners, leaders, academic staff and students of the National University of Battambang in order to promote the progress of the project and share its knowledge and experiences related to curriculum development and teaching pedagogy in the 21st century.

It should also be noted that this 21st Century Teaching Skills Project has six main objectives, including:

  • 1.   Improve the quality of higher education and lifelong learning
  • 2.     Promote relevant education for the job market
  • 3.     Improve the level of ability and skills in higher education institutions
  • 4.     Promote the capacity for innovation and internationalization in higher education institutions
  • 5.     Promote cooperation with European universities to develop curricula in higher education
  • 6.     Promote interpersonal relationships and understanding of intercultural

The project is part of a collaborative project for innovation and capacity building in higher education, funded by the European Union with six partners from European and Asian universities, including Greece (University of Ioannina), Lithuania (Klaipeda University), Luxemburg (Novel Group), India (Symbiosis International University and Banasthali Vidyapith), China (Southwest University and Shenzhen Polytechnic) and Cambodia (Royal University of Phnom Penh) 

NUBB’s Media on 21st Century Teaching Skill 

1.     NUBB (2023). National University of Battambang organizes a capacity-building workshop on 21st-century teaching skills, retrieved from https://nubb.edu.kh/en/2023/09/26/national-university-of-battambang-organizes-a-capacity-building-workshop-on-21st-century-teaching-skills-2/

2.     Fresh news (2023). National University of Battambang organizes a capacity-building workshop on 21st-century teaching skills, retrieved from https://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/311489-2023-09-24-09-47-08.html (24  (24 September 2023)

3.     Champeynews (2023). NUBB organizes a capacity-building workshop on 21st-century teaching skills, retrieved from https://champeynews.com/local/23082

4.     5.         Fresh news (2022, 9 March). NUBB participated in third study visits in Phnom Penh, retrieved from https://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/281461-2023-03-09-05-44-09.html

5.     NUBB’s Facebook Page (2022, 9 March). NUBB participated in third study visits in Phnom Penh, retrieved from https://www.facebook.com/nubb.cambodia/posts/pfbid0TkszhJmm4KpiJKDpu61LbHpN9xxcqj8GPdjBjBMTfrs3CpEjR5MQaDyFHnpp9Gntl

6.     Fresh news (2022, 17 October). NUBB participated in second study visits in India, retrieved from https://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/261602-2022-10-17-15-17-53.html

7.     Fresh news (2021, 30 November). National University of Battambang organize the Infor Day in the 21st Century Teaching Skills, retrieved from https://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/221468-2021-11-30-10-43-12.html


Saturday 4 November 2023

សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៤ របស់គម្រោងជំនាញការបង្រៀនសតវត្សទី២១នៅប្រទេចចិន

 (ទីក្រុងឆុងឈីង)៖ លោកបណ្ឌិតសំ រ៉ានី សាកលវិទ្យាធិការរង តំណាងឯកឧត្តមសុខ ឃន សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានដឹកនាំប្រតិភូចំនួន០៦រូប រួមមាន៖ លោកយឹង ហាក់ ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងអប់រំ លោក ហួ រី ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ លោក ទិត ច័ន្ទឌី ព្រឹទ្ធបុរសរងមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងអប់រំ  លោកឯម ដារ៉ា ព្រឹទ្ធបុរសរងមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្ត និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងលោក ឌឿន អី ព្រឹទ្ធបុរសរងមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំគម្រោង និងទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៤ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាកលវិទ្យា      ល័យសៅស៍វេសថ៍ (Southwest University)​ នៅទីក្រុងឈុងឆីងនៃប្រជាមានិតចិន។

ទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទីបួនរបស់គម្រោងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានឈ្មោះថា «គម្រោងជំនាញបង្រៀននៅសតវត្សរ៍ទី២១ (21st Teach Skills) » មានគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីកសាងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនចំនួនពីរម៉ូឌុលលើប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន៥រួមមាន៖ 

១. ការរៀន និងការបង្រៀនតាមបែបសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

២. វីធីសាស្រ្តបង្រៀនប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ការប្រើប្រាស់ឧទ្ទេសបង្រៀនឌីជីថល និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការរៀន (LMS/Apps)

៣. ការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា

៤. ការអភិវឌ្ឍជំនាញរិៈគិតឆ្លុះបញ្ចំង រិៈគិតស៊ីជម្រៅ និងការរៀបចំមុខវិជ្ជាបង្រៀន និង

៥. ភាពច្នៃប្រឌិតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា៖ បរិយាកាស, ការបង្រៀន, និងការរៀន  

សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានបញ្ជូលមុខវិជ្ជាចំនួនបួននៅកម្មវិធីអប់រំរបស់ខ្លួនរួមមាន៖ ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងរិះគិតស៊ីជម្រៅ(Critical Thinking and Collaborative Problem Solving Skills), ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ «នវានុវត្តន៍អប់រំ និងអប់រំឌីជីថល» (Educational Technology Skills), កិច្ចការរៀនសូត្រជាក់លាក់៖ ការអនុវត្តបំណិនជាក់ស្តែងនៅក្នុងថ្នាក់រៀន (Authentic Learning Tasks: Practical Implementation of the Skills in the Classroom), និងការកែលម្អការវាយតម្លៃសម្រាប់បំណិនសតវត្សទី២១ (Optimizing Assessment for 21st Century Skills)។ គម្រោងនេះនឹងជួយរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងគោលនយោបាយបញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏ដូចជាគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

សូមបញ្ជាក់ថា៖ គម្រោងនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសហប្រតិបត្តិការដើម្បីនវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឧត្តមានុវត្តន៍នៃការកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យឧត្តមសិក្សា ដោយបានទទួលការការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសហភាពអ៊ឺរ៉ុប ដែលមានដៃគូចំនួន៦ប្រទេសរួមមានប្រទេសក្រិក (សាកលវិទ្យាល័យអៃអូនីណា) ប្រទេសលីទុយអានី (សាកលវិទ្យាល័យក្លៃប៉េដា) ប្រទេសលុចសំបួរ (ក្រុមហ៊ុនណូវិនគ្រុប) ប្រទេសកម្ពុជា (សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ) ប្រទេសចិន (សាកលវិទ្យាល័យសៅវីស និងសាកលវិទ្យាល័យសិនហ្សិន) និងប្រទេសឥណ្ឌា (សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិស៊ីមប៊ីស៊ីស និងសាកលវិទ្យាល័យបាណាសថាលីវិទ្យាពិត)៕


MoU between National University of Battambang and The Education University of Hong Kong dated 24 April 2023


On 24 April 2023, Professor Cheung signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Rector of the National University of Battambang (NUBB), His Excellency SOK Khorn. The MoU provides a framework to facilitate strategic education collaboration between the two universities, marking the beginning of a new phase of close cooperation.

 

His Excellency SOK Khorn expressed his wishes to deepen cooperation with EdUHK, particularly in areas of student and staff exchange, joint research projects, and organizing online seminars and workshops for students and staff at NUBB. 
 


Royal Decree NS/RKT/1122/1449 on Annual Staff Promotion for MoEYS dated 28 November 2022 (Sam Rany, K1.5)
 

Certificate of English for Specific Purposes, Best Practices (University of Oregon, January 11, 2010, to March 19, 2010)


 

Ministerial Decision on the Selection of Assessors of Educational Quality at Higher Education dated 26 June 2023
 

Monday 31 July 2023

ប្រវត្តិរូបលោក អ៊ុង ក្រពុំផ្កា ស្ថាបត្យករនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទបាត់ដំបង

 - លោក អ៊ុង ក្រពុំផ្កា កើតនៅថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩២៤ នៅក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។

- ឪពុកនាម : អ៊ុង កែវ
- ម្តាយនាម : គឹម ស៊ុម

- លោកបានទទួលសញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកវិស្វករជំនាញសាធារណៈការ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំង។ លោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយ កញ្ញា ផ្លែក សូណារ៉េត ដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើត របស់លោកស្រី ផ្លែក ភិរុណ ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ។ ជាមួយនឹង នាង ផ្លែក សូណារ៉េត លោកអ៊ុង ក្រពុំផ្កា មានបុត្រ ៦នាក់ ក្នុងនោះរួមមានប្រុស ៣នាក់ និងស្រី៣នាក់ ដែលសព្វថ្ងៃ រស់នៅប្រទេសបារាំង។

លោក អ៊ុង ក្រពុំផ្កា បានត្រូវតែងតាំងជា នាយរងផ្នែកកម្មន្ត និង អាគារស៊ីវិល នៅឆ្នាំ១៩៥៥ ដែលមានតួនាទីពិនិត្យលើគម្រោងសាធារណៈការសំខាន់ៗ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ក្រៅពីជំនាញវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលលោកក៏ជាស្ថាបត្យករមួយរូបផងដែរ។

ក្នុងសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយមលោក អ៊ុង ក្រពុំផ្កា មានមុខងារជាអនុរដ្ឋលេខាធិការ សាធារណៈការ និង ទូរគមនាគមន៍។ បន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការ សាធារណៈការ និងទូរគមនាគមន៍ ( ១៩៦០ ដល់ ១៩៦១)។ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៦១ -១៩៦៥ លោកបានក្លាយជារដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងឧស្សាហកម្ម, សាធារណៈការ និង ទូរគមនាគមន៍។
ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៦៩ -១៩៧០ លោកត្រូវបានតែងតាំងជា រដ្ឋមន្រ្តី សាធារណៈការ និង សិល្បៈស្ថាបនាជនបទ ។
ពីឆ្នាំ ១៩៧២ ដល់ ១៩៧៥ លោកត្រូវបានតែងតាំងជា ប្រធានអគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរ AIR CAMBODGE ដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយ AIR FRANCE និង UTA។

លោក អ៊ុង ក្រពុំផ្កា បានទុកសមិទ្ធផលជាច្រើនរួមមានដូចជា ៖

-បង្កើតទីភ្នាក់ងារប្រៃសណីយ៍ ៧កន្លែង នៅភ្នំពេញ
-បង្កើតសម្ព័ន្ធវិទ្យុ ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ រវាងកម្ពុជា-បារាំង (១៩៦១)
-ចាប់ផ្តើមការដ្ឋានសាងសង់ ស្ពាន លើដៃទន្លេសាប ជួសជួលផ្លូវពី ភ្នំក្រវ៉ាញ ទៅឆ្លូងលើ
-រៀបចំធ្វើផ្លូវរទេះភ្លើង ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ 

ចំណែកឯស្នាដៃសំណង់របស់លោក មានដូចជា៖
-ផ្ទះសំណាក់រដ្ឋនៅបាត់ដំបង
-សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទបាត់ដំបង
-ស្ថានីយ​រថភ្លើងកំពត
-ភូមិគ្រឹះគន្ធបុប្ផា(ព្រឹទ្ធសភា​សព្វថ្ងៃ) 

លោក អ៊ុង ក្រពុំផ្កា បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ។

(ប្រភព Colorise & Old Photos of Cambodia ) China's Confucius Institutes flourish in ASEAN after West's freeze-out (西方冷落后中国孔子学院在东盟蓬勃发展)

  Geopolitical baggage less of a factor, while learning Chinese is seen as a smart move 地缘政治包袱影响较小,学习中文被视为明智之举 https://asia.nikkei.com/P...